För oss här i natursköna Borstahusen är det väldigt naturligt att jobba utifrån ett hållbart perspektiv. Vi vill att detta ska genomsyra allt vi planerar för framtiden eller gör för stunden. Mötesplats Borstahusen ska bedriva en verksamhet som är präglad av ansvar gentemot anställda, samhället och vår miljö.

Av denna anledning har vi valt att miljömärkta vår anläggning med den internationella miljömärkningen Green Key. Märkningen drivs internationellt av Foundation for Environmental Education (FEE) och i Sverige av organisationen Green Key Sverige.

Green Keys kriterier omfattar 13 olika miljö- och hållbarhetsområden. Bland annat ställs krav på vatten- och energiförbrukning, avfall, kemikalier och livsmedel. Green Keys kriterier ställer ex. krav på grön el, minskat vattenflöde ur kranar och duschar, att avfall återvinns i flera fraktioner och att miljömärkta pappers- och rengöringsprodukter används. Initiativ ska också tas för att årligen öka andelen ekologiska livsmedel.

Genom miljöarbetet med Green Key åtar sig Mötesplats Borstahusen att bl.a:

  • Prioritera miljömärkta och miljöanpassade produkter vid inköp i så stor utsträckning som är möjligt
  • Ha ett väldefinierat samarbete kring miljö med våra leverantörer
  • Ha både ett reaktivt och proaktivt arbetssätt kring miljö inom vår bransch
  • Ta hänsyn till vår yttre miljö vid värdering av nya produkter och tekniker
  • Arbeta för att alltid ha en korrekt miljömärkning på våra produkter
  • Genom information och samarbete inkludera våra anställda i vårt pågående miljöarbete