Detta är vår enklaste variant. Denna tomt är för obokade tältgäster. Platserna finns i en skogsdunge och är omarkerade. Man slår upp sitt tält där man vill. Det finns ingen el och de går alltså inte att förboka då de är omarkerade.